OPG Vidović Vladimir

Ekološka proizvodnja oraha i proizvoda od oraha, gljiva, češnjaka.

Proizvodi: Orasi, ulje oraha, gljive, češnjak i dr.


Murska 34, Donji Kraljevec
Kontakt: Vladimir Vidović 040/655327

e-mail: vidovicvl@gmail.com