Učenička zadruga „Tinček“

U sklopu Osnovne škole djeluje Učenička zadruga "Tinček" u kojoj su skoro svi učenici angažirani u brojnim selekcijama i aktivnostima, gdje s učiteljima provode odgojno-obrazovne i društveno- gospodarske ciljeve naše škole kroz stjecanje radno-tehničkog, ekološkog, gospodarskog, društvenog te etnoodgoja i obrazovanja. Okupljamo se i provodimo programe kroz selekcije: Voćarska grupa, Mali ekolozi, Mali cvjećari, Mali likovnjaci, Modelarska grupa, Folklorna i tamburaška grupa, a brinemo se i o školskom voćnjaku, vrtu ljekovitog i začinskog bilja i nedavno zasađenom bobićnjaku.

Proizvodi: Prirodni sok od jabuka, zavičajna bojanka i slagalica, bojanka o Rudolfu Steineru, čaj od ljekovitog bilja, pekmez od jabuka, lavandini jastučići.


Trg Svetog Martina 4, 40313 Sveti Martin na Muri
Kontakt: Petra Novinščak 040/868206

e-mail: skola@os-svetimartinnamuri.skole.hr