Projekt ECool Tour

Domači kmetijski izdelki ter naše naravne in kulturne vrednote, ki jih predstavljamo na tem mednarodnem sejmu, so pomemben potencial Medžimurja tudi v njegovem turističnem razvoju.

Zato sejem »Z domačega vrta« organiziramo v okviru čezmejnega projekta - ECool Tour skupaj z našimi partnerji - Društvom za socialno vključenost Mozaik  iz Murske Sobote, Združenjem Center alternativne in avtonomne produkcije iz Maribora i ACT Grupom iz Čakovca ter LAS-oma Sjeverozapad in Izvor kot pridruženima partnerjema v projektu. S povezovanjem pobud na področju trajnostnega turizma in oblikovanjem modelov sodelovanja pri oblikovanju ponudbe turističnih izdelkov v obmejnem območju želimo prispevati k novi ponudbi trajnostnega turizma ter turističnih vsebin in aktiviranju lokalnega prebivalstva pri ohranjanju in trajnostni rabi dragocenih lokalnih virov.

Projekt Ecool Tour izvajamo v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja in ohranjanja, mobilizacije in upravljanja naravnih ter kulturnih bogastev Medžimurja.

Doživite Medžimurje – podprite lokalne proizvajalce in njihove izdelke »z domačega vrta«!