OPG Kotišćak

Med iz vlastitog pčelinjaka, prirodan, kvalitetan, okrunjen tradicijom pčelarenja dužom od 100 godina.

Proizvodi: med i medne prerađevine.


Braće Radića 42, Sesvete Ludbreške, Sveti Đurđ
Kontakt: Ivana Kotišćak 098/1325367

Web: OPG Kotišćak
e-mail: danijel.kotiscak@gmail.com