OPG Hrustek

Uzgoj i proizvodi od haskapa.

Proizvodi: svježi plodovi, pekmez, ljuti umak, sušeni haskap, matični sok.


I.G. Kovačića 19, 40321 Mala Subotica
Kontakt: Igor Hrustek 098/659952

Web: http://opg-hrustek.hr/
e-mail: igor.hrustek@gmail.com