OPG Škvorc

Proizvodnja voćnih jabuka i likera.

Proizvodi: Rakija od šljive, rakija od breskve, rakija od jagode, rakija od jabuke, medovača, višnjevac, orehovec, suveniri, pokloni.


Dr. Franje Debana 33, Vratišinec
Kontakt: Lucija Škvorc 099/2745655

Web: https://www.facebook.com/opgskovrc
e-mail: skvorclucija@gmail.com